اهداف ما

همه ما میدانیم داشتن محیطی امن و آرام در زندگی و کار،تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی بشر دارد. امروزه با توجه به تکنولوژی پیشرفته در زندگی،زمان عنصر مهمی در رفع نیازهای ضروری و غیر ضروری میباشد. سرعت و کیفیت در انجام کار باعث رضایتمندی مشتری است. اصل مهمی که اغلب در تحقق آن کوتاهی شده و نادیده گرفته میشود.


درباره ما

شرکت نهال کهن البرز به شماره ثبت 28125 و شناسه ملی 14004833298

اندیشه ما انجام کلیه امور خدمات ساختمان و محل کار شما با سرعت و کیفیت بالاست. لذا بر آن شدیم با طرح کلان اورژانس خدمات،بطور سازمان یافته برای اولین بار در کشور،بصورت شبانه روزی کلیه امور خدماتی شما را مطابق با استاندارد انجام داده و رضایت مندی شما را که هدف اصلی ماست به دست آوریم.

(با امید موفقیت در پیشبرد این پروژه،مدیریت مجموعه نهال کهن البرز)

تیم ما

مجوز های ما