خدمات ساختمانی

خدمات ساختمانی

توضیحات پروژه

عملیات نگهداری و تعمیرات ساختمان در ایران ناشناخته باقی مانده است و بعد از فاز اجرا و تحویل به بهره بردار نهایی به ساختمانها تا زمان تخریب رسیدگی چندانی نمی شود. در صورتی که این امر میتواند به بهبود عملکرد و افزایش طول عمر مفید ساختمان و افزایش سطح رضایت کاربران بیانجامد با این حال در کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود که با استفاده از فناوری های نوین همچون مدل سازی اطلاعات ساختمان، اسکن لیزری و... سعی در نگهداری و حفظ هر چه بیشتر ساختمان ها و افزایش طول عمر مفید آنها می شود.

از فروشگاه ما دیدن کنید

خدمات ما

  • بازسازی و نو سازی ساختمان
  • تعمیرات کلی و جزئی ساختمان
  • بنایی،گچکاری،تخریب
  • سیمان کاری
  • دیوار کشی
  • کاشی کاری
  • پارکت
  • عایق سقف